agile42

Valmennus

Suunnitelmista totta

Valmennus ei ole yhtä kuin konsultointia. Emme sanele parasta toimintatapaa vaan annamme sinulle työkalut parempien ratkaisujen löytämiseen. Jos haluat nopeuttaa uuden menetelmän, kuten Scrumin tai Kanbanin, käyttöönottoa, suosittelemme vuorovaikutteisen koulutuksen lisäksi tehokasta työssä tapahtuvaa valmennustamme.

agile42-pääkonsulteillamme on tosielämän kokemusta ketteriä toimintatapoja ja Lean-menetelmää hyödyntävien ohjelmistokehitystiimien valmentamisessa esimerkiksi sellaisissa yrityksissä kuin Skype, Nokia, Ericsson, Siemens, SAP, airberlin ja monet muut.

Ketterien tiimien menestyksen avaimet

Jokaisessa Scrum-tiimissä vallitsee dynaaminen ja herkkä tasapaino eri roolien välillä. Tiimissä tuotteen omistajalla, Scrum-mestarilla ja kehitystiimillä on tarkkaan rajatut vastuualueet, joiden pohjalta kehitetään mahdollisimman tehokas ja toimiva tuote. Jatkuvan kehittymiskyvyn lisäksi tämä tasapaino on Scrum-tiimin tehokkuuden perusta.

Tarjoamme johdon valmennusta, ketterän johtajuuden valmennusta, työtehtäväkohtaista valmennusta, tiimien valmennusta, Agile-, Lean- ja Kanban-valmennusta sekä XP-valmennusta (TDD, ATDD jne.)

Johdon valmennus

Organisaation onnistunut siirtyminen ketteriin menetelmiin on tiukasti sidoksissa johtotason kykyyn johtaa ja motivoida tiimejä. Kokeneet valmentajamme ovat valmentaneet yritysjohtoa vuosien ajan, ja heillä on vahva liiketoimintatausta osaamisensa tukena. He auttavat siirtymisessä ketteriin menetelmiin, tarjoavat työkaluja kuten kehittämämme ketterän strategiakartan Agile Strategy Map©, sekä osoittavat kuinka vuorovaikutus- ja yhteistyökäytäntöjä voidaan parantaa. Tarjoamme myös EMCC akreditoitua valmennusta.

Työtehtäväkohtainen valmennus

Lukuisat onnistuneet projektit ovat kerryttäneet meille vankan ammattitaidon ja kokemuksen, joiden turvin voimme kouluttaa ylintä johtoa, liiketoiminta-analyytikkoja, projektipäälliköitä, ohjelmistokehittäjiä, tiiminvetäjiä, teknisiä arkkitehtejä ja testaajia. Tarjoamme kattavan näkökulman ja toimivia käytäntöjä uuden työskentelytavan tehokkaaseen soveltamiseen organisaation kaikissa työtehtävissä.

Tiimien valmennus – ketteryys, Scrum, Kanban, XP

 Scrum-tiimit ovat itseorganisoituvia ja erittäin tehokkaita. Ne soveltavat ohjelmistojen kehittämiseen parhaita mahdollisia ketteriä toimintatapoja, jotka poikkeavat perinteisistä ohjelmistokehitysprosesseista. Me osaamme arvioida valmiin tiimin ketterän potentiaalin sekä antaa rooleja ja tiimirakenteita koskevia suosituksia. Valmennamme tiimejä monialaiseen, toimintaa tehostavaan ketterään osaamiseen sekä ketteriin kehityskäytäntöihin, kuten testivetoiseen ohjelmistokehitykseen ja jatkuvaan integraatioon.

Auditointi ja arviointi

 Scrum-menetelmän esittely ja käyttöönotto käy nopeasti, ja menetelmän hyödyt näkyvät jo lyhyessä ajassa. Jotta voidaan varmistaa ketterien menetelmien käyttöönotosta koituvat edut, tarjoamme säännöllisiä arviointeja, joissa tarkastellaan ketteryyden periaatteiden ja käytäntöjen toteutumista projekteissa.