agile42

Ketterän muutoksen strategia

Kokeile hyväksi havaittua lähestymistapaamme ketteryyden omaksumiseen

Olemme asiantuntijoita organisaatioiden auttamisessa ketterään muutokseen ja tuemme siirtymistäsi ketteriin projektinhallintamenetelmiin, kuten Scrum-menetelmään. Koulutamme ja valmennamme yrityksen johtoa ja tiimejä ketterään johtajuuteen ja toimintatapoihin. Esittelemme hyväksi havaittuja käytäntöjä ja työkaluja muutoksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Kokeneet valmentajamme auttavat kaikilla tasoilla koko muutoksen ajan.

Mies ja koira… vai kansainvälinen jättiläinen?

agile42 on kehittänyt leveän työkalupakin joka kattaa kaikenkokoisten yritysten tarpeet, ei pelkästään ketterässä transitiossa vaan yrityksen kasvussa ja kehityksessä. Koska eri yrityksillä on erilaiset tarpeet ketteröittämisen suhteen, määrittelemme yhdessä tavoitteet ja muutamme valmennuksen struktuuria sen mukaan. Olemme valmentaneet ja kouluttaneet onnistuneesti kaikentyyppisiä yrityksiä — isoja monikansallisia organisaatioita kuten Ericsson ja Siemens; keskikoisia kuten Helsingin Yliopiston Tietotekniikkaosasto ja Chip.de; sekä pieniä startupeja kuten esim. eBuddy tai Babbel. Lisää tietoa ja asiakaskommentteja löytät Referensseistä.

Ketterät periaatteet

Lähestymistapamme perustuu suoraan Agile Manifeston ketteriin periaatteisiin. Uskomme että ketteryys on paras tapa nostaa organisatioiden joustavuutta ja työn ennustettavuutta, mutta emme kuitenkaan ole asian suhteen fundamentalisteja. Käytämme niitä työkaluja ja käytäntöjä jotka toimivat parhaiten asiakkaan tilanteeseen nähden. Käytössämme on laaja kirjo ketteriä menetelmiä, emmekä sitoudu yhteen kiinteään malliin johon asiakkaan on pakko sopeutua. Sen sijaan työkalumme ja menetelmämme skaalautuvat asiakkaan mukaan jotta lopputulos olisi asiakkaan kannalta paras mahdollinen.

Miten opit muuttumaan ketteräksi?

Useimmat ketterät mallit sisältävät yksityiskohtaisia kuvauksia ison mittakaavan ketteristä menetelmistä ja käytännöistä, ja osoittavat numeroin ja sanoin että ruoho todellakin on vihreämpää aidan toisella puolella. Harva niistä pystyy kuitenkin sanomaan miten sinne aidan toiselle puolelle pääsee ehjin nahoin.

agile42:n kokeneet valmentajat käyttävät tähän tarkoitukseen omaa Enterprise Transition Framework™ (ETF) -rakennettamme, joka antaa tarpeellisen struktuurin organisaation kehitykseen. Tätä rakennetta olemme kehittäneet usean vuoden ajan, yhteistyössä noin kolmensadan eri asiakasorganisaation kanssa! ETF auttaa asiakkaitamme ymmärtämään miten muutokset vaikuttavat organisaation toimintaan, ja seuraamaan miten organisaatio etenee kohti tavoitteitaan. Jotta muutoksesta tulisi normaali osa asiakasyrityksen toiminnasta, yrityksen pitää kehittää sisäistävalmennuskapasiteettiä. Tähän tarkoitukseen tarjoamme Team Coaching Framework™ (TCF) -rakennetta.

Agile Management Framework - ketterä muutos

Siirtyminen ketterään työskentelytapaan edellyttää muutosta niin ajattelussa kuin toiminnassakin monilla tasoilla. Ihmisten välinen kanssakäyminen ja tiimien välinen yhteistyö muuttuu, esimiehistä tulee ketteriä johtajia ja koko organisaation toiminta muuttuu entistä ennakoitavammaksi ja joustavammaksi.

Agile Management Frameworkimme on hyväksi todettu, yrityksen sisäisen arvoketjun kattava lähestymistapa joka sisältää työkaluja ja koulutuksia managereille sekä tiimeille.

Yksilö ja osaaminen

Arvioimme ketterien muutosten vaikutusta organisaatiosi kaikkiin työtehtäviin.

Koulutamme ja valmennamme henkilökuntaa yksilöllisten työtehtävien ja vastuualueiden perusteella aloittaen ylimmästä johdosta ja kehitystiimien päälliköistä.

Mikä tärkeintä, autamme organisaatiosi tiimejä:

 • sopeutumaan uuteen toimintatapaan
 • kehittämään prosesseja jatkuvasti
 • kehittymään valmennuksen päätyttyä
 • parantamaan motivaatiota ja työntekijöiden tyytyväisyyttä

Tuotteet ja teknologia

Ketterät projektinhallintamenetelmät kuten Scrum toimivat kaikissa organisaatioissa. Teollisuuden ala, yrityksen koko tai projektin monimutkaisuus ei estä organisaatiota siirtymästä ketteriin menetelmiin. Ratkaisevaa on sen sijaan sitoutuminen muutokseen ja sen toteutustapa. 

Ainutlaatuinen end-to-end-lähestymistapamme, joka sisältää Agile Strategy Map eli ketterän strategiakartan kaltaisia työkaluja ja toimintatapoja, perustuu vuosien kokemukseen menestyksekkäistä projekteista.

Hyväksi todettu lähestymistapa auttaa yritystäsi ymmärtämään muutoksen vaikutukset ja seuraamaan edistymistä kohti ketteryystavoitteita.  

Rakenne ja organisaatio

Yritysjohdon vaikutus muutoksen onnistumiseen on merkittävä. Valmentajamme tukevat organisaatiosi johtajia ja esimiehiä koko organisaation laajuisten ketterien menetelmien käyttöönotossa, jotta voidaan:

 • kehittää oikea toteutusstrategia
 • määrittää tavoitteet ja seurata niiden toteutumista vertailuanalyysin avulla
 • määrittää suorituskykymittareita ja kehittää diagnostiikkatyökaluja

Ketterien menetelmien käyttöönotto tuo organisaatiolle paljon etuja:

 • entistä nopeampi liikevaihdon kasvu
 • entistä nopeampi tuotto investoinneille 
 • entistä parempi laatu
 • entistä lyhyempi markkinoilletuontiaika

Neljä askelta ketteryyteen:

Arviointi

Jokainen yritys, tiimi ja projekti on yksilöllinen, mutta haaste pysyy samana: onnistunut siirtyminen ketteriin menetelmiin.

Valmentajamme ovat luotsanneet ja tukeneet lukuisia yrityksiä ketterien menetelmien käyttöönotossa ja osaavat nopeasti tunnistaa järjestelmän puutteet, vuorovaikutuksen esteet ja mahdolliset teknologiaongelmat.

Jotta pystyisimme kartoittamaan yrityksen yksilöllisen tilanteen ja parhaan mahdollisen tavan siirtyä ketteriin menetelmiin, aloitamme arvioinnilla, jossa analysoidaan:

 • nykyiset ohjelmisto- ja tuotekehitysprosessit
 • liiketoimintamallin ja organisaatiorakenteen synkronointi
 • vuorovaikutus kaikkien projektin osallistujien välillä
 • metodologian soveltuvuus ja tiimin pätevyys
 • tekniset lähtökohdat

Onko sinulla kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä!

Strategia

Muiden suurten muutosten tapaan siirtyminen ketteriin menetelmiin edellyttää selkeää strategiaa.   Strategian avulla määritetään miten tiimejä voidaan tukea kun ne omaksuvat Scrum-menetelmän kaltaisia uusia työskentelytapoja. Lisäksi muuta organisaatiota johon muutos väistämättä vaikuttaa on kyettävä informoimaan ja tukemaan. On tärkeää ymmärtää että kun siirtyminen ketteriin menetelmiin on kerran alkanut, se ei enää pääty: ei ole mitään ihanteellista lopullista tilaa. Ketteryydessä on kyse jatkuvasta kehityksestä, ei tietystä saavutettavasta tilasta.

 • Kehitämme ja määritämme sopivan strategian yrityksellesi, olipa se
 • kooltaan suuri tai pieni
 • paikallisesti tai kansainvälisesti toimiva
 • hajautettu tai yhdestä sijainnista toimiva
 • vasta siirtymässä ketteriin menetelmiin tai jo menetelmiä käyttävä ja kehityshakuinen

Onko sinulla kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä!

Koulutus

Tarjoamme vuorovaikutteista ja kohdennettua koulutusta, jossa teoreettiset käsitteet tuodaan käytäntöön.

 • Ylimmälle johdolle suunnatut työpajat, joissa esitellään Lean-toimintatavat ja ketterä johtajuus
 • Sertifioinnit: CSM (Certified Scrum Master), CSPO (Certified Product Owner) ja CSD (Certified Scrum Developer)
 • Työtehtäviin perustuvat koulutukset, kuten Scrum Master- ja Product Owner -koulutukset
 • Ketteriä suunnittelumenetelmiä, kuten testivetoista kehitystä ja kehittyvää suunnittelua, koskevat ohjelmistokehittäjien koulutukset
 • Scrum-aloituspaketti pienille tiimeille – laita ketterä tiimi liikkeelle koulutuksen jälkeen
 • agile42 Scrum Lego City – koe Scrum-menetelmä käytännössä hauskan ja oivaltavan pelin avulla

Lisätietoja koulutuksistamme

Valmennus

Koulutus voi antaa työkaluja ja teoriatietoa siitä, miten ja miksi ketterät menetelmät toimivat, mutta valmennus tarjoaa sovellettua tietoa ja kokemuksia, joiden avulla uudet menetelmät saadaan sisäistettyä kunnolla. Kuva - Cycle Coaching.png

Paras keino työntekijöiden luotsaamisessa uusiin tehtäviinsä on vuorovaikutteinen ja kannustava lähestymistapa. Scrumin, Kanbanin ja muiden uusien menetelmien käyttöönoton nopeuttamiseksi suosittelemme tehokasta työssä tapahtuvaa valmennusta vuorovaikutteisen koulutuksen lisäksi.

 • Ketterän johtajuuden ja johtamisen valmennus
 • Organisatoriset edellytykset ketterien menetelmien onnistuneeseen käyttöönottoon
 • Yksilöllinen valmennus ja tiimien valmennus
 • Organisaation sopeuttaminen ketterien tiimien tueksi

Lue lisää valmennuspalveluistamme.