agile42

Miksi Lean ja Agile johtajuus?

Scrum ja muut ketterät menetelmät otetaan tyypillisesti käyttöön projektitasolla, mutta nostavat herkästi esille erilaisia organisaatiotason piilotettuja ongelmia. Esimerkiksi vanhentuneet prosessit, hankalat työtilat, päätösvallan ja vastuun epäsuhteet ja dysfunktionaaliset työkalut voivat pahasti häiritä koko organisaation toimintaa. Kokonaistehokkuuden takia on elintärkeää että koko organisaatio seuraa samaa strategiaa. Siksi agile42 on kehittänyt Agile Management Frameworkin joka sisältää mm. alla kuvatut työkalut ja koulutukset.

Ketterä muutos tarkoittaa johtajille mm.:

 • Ymmärretään mitä ketterä johtajuus tarkoittaa organisaation kaikilla tasoilla
 • Opitaan käyttämään uusia menetelmiä liiketoiminnan raha- ja resurssivirtojen ohjaamiseen
 • Opitaan tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan
 • Luodaan läpinäkyvä ja motivointia lisäävä tiimiympäristö
 • Luodaan parempia kommunikointikanavia koko organisaatiolle

Johtajuus- ja strategiakoulutus

Ketterän johtamisen työkalut

agile42 on luonut tehokkaita ja helppokäyttöisiä menetelmiä yritysjohdon avuksi transitiovaiheen ohjaamisessa.

Agile Strategy Map

Strategia on tiettyyn tavoitteeseen tähtäävä toimintasuunnitelma. Agile Strategy Map on työkalu joka auttaa sinua ja tiimiäsi määrittämään strategisen tavoitteen ja seuraamaan edistystä tavoitetta kohti.

Agile Solution Cafe

Agile Solution Cafe on open space -tyyppinen työpaja, jossa voidaan tuoda esille myös asioita joista ei tavallisesti puhuta. agile42:n valmentajat auttavat organisaationne työntekijöitä tekemään keskitetysti yhteistyötä ja luomaan omia ratkaisuja.

System Thinking Challenge

Systeeminen lähestymistapa tehdään tutuksi vuorovaikutteisten simulaatioiden avulla. Autamme teitä näkemään organisaationne rakenteita ja rajoitteita ja sitä kautta kehittämään prosessinne.

Big Tower Challenge

Koulutusmodulissamme Iterative & Incremental Excellence opetamme kuinka voidaan kehittää monimutkaistakin tuotetta ilman paksua spesifikaationivaskaa. Monet vastaukset selkenevät vain kokeilemalla ja tekemällä! Get things done!

Jotta organisaatio pystyisi muuttumaan ketteräksi, johtajien pitää osata koordinoida ja ohjata ketterää muutosta. Tämä tarkoittaa mm. että kaikkien johtajien pitää ymmärtää miten organisaatio voi tukea liiketoiminnan tavoitteita, vastata muutoksiin, miten tiimejä ohjataan ja opastetaan, miten tehdään oikeat teknologiapäätökset, ja paljon enemmän. agile42:n johtajille suunnatut koulutukset ja työpajat fokusoivat seuraaviin asioihin:

 • Lean Management - ketterän muutoksen ohjaaminen
 • Agile Leadership - ketterän johtajuuden ymmärtäminen 

Mitä tulet oppimaan

 • Ketteryyden periaatteet ja arvot
 • Ketterä johtajuus
 • Lean management
 • Ketterän muutoksen prosessit
 • Uudet työkalut ketterän organisaation johtamiseen - ajattelumallit, prosessit ja menetelmät
 • Tiimien muodostaminen ja asiantuntemuksen hallinta

Strategisen ketteryyden työpaja

Ketterä muutos

 • Mikä on strateginen tavoitteemme?
 • Miten saavutamme tavoitteet?
 • Mitä pitää muuttaa?
 • Paljonko muutos maksaa?
 • Mitä hyötyjä saamme muutoksesta?

Ota yhteyttä niin annamme lisää tietoa!

Koulutus

Agile ja Lean johtajuus

 • Suunnan asettaminen
 • Päätöksenteon ojentaminen
 • Motivointi ja innostaminen